Học tốt Toán 12 - Thầy Phương, thầy Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Đồ thị hàm số lũy thừa và hàm số mũ
  • Đồ thi hàm logarit
  • Bài tập áp dụng
    • VD1-3
    • VD4 - 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Hàm số mũ. Hàm số logarit

Nhận dạng đồ thị hàm số và các bài toán liên quan

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 2.050

Lưu ý: Thầy kết luận nhầm đoạn 8p13 (clip 02). Các em sửa thành \[0 < c < 1 < a < b\]

Chưa có thông báo nào