Học tốt Toán 12 - Thầy Phương, thầy Tùng

  Mục lục bài giảng
  • 1. Định nghĩa
  • 2. Cách xác định tiệm cận đứng
  • VD1, 2
  • VD3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Đường tiệm cận

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 5.030

Chưa có thông báo nào