Toán 12

  Mục lục bài giảng
  • 1. Định nghĩa
  • 2. Cách xác định tiệm cận đứng
  • VD1, 2
  • VD3
Nhấn để bật tiếng
X

Đường tiệm cận

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 6.653

Chưa có thông báo nào