Học tốt Toán 12 - Thầy Phương, thầy Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • VD1
  • VD2
  • VD3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Phương trình, bất phương trình mũ - lôgarit

Bất phương trình mũ - Bất phương trình lôgarit

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 2.341

Lưu ý: Trong VD1 ý 1 thầy tính nhầm kết quả cuối cùng. Các em sửa thành \[ - 6 < x < 1\]

Chưa có thông báo nào