Học tốt Toán 12 - Thầy Phương, thầy Tùng

Nhấn để bật tiếng
X

Lũy thừa

Một số ví dụ cơ bản về lũy thừa

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 3.280

Chưa có thông báo nào