Toán 12

Nhấn để bật tiếng
X

Hàm số mũ. Hàm số logarit

Một số ví dụ cơ bản về hàm số mũ, hàm số logarit

Độ dài: 12 phút - Số lượt học 2.556

Chưa có thông báo nào