Toán 12

  Mục lục bài giảng
  • PP đổi biến số
  • PP nguyên hàm từng phân
Nhấn để bật tiếng
X

Nguyên hàm

Các phương pháp tính nguyên hàm (P2)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 3.210

Lưu ý: Trong VD4 (ý 3), thầy tính nhầm I (từ 10p08). Các em sửa \[3x + 1\] thành \[3x - 1\] nhé

Chưa có thông báo nào