Học tốt Toán 12 - Thầy Phương, thầy Tùng

  Mục lục bài giảng
 • 1. Tính min-max của hàm số y=f(x) trên [a;b]
  • VD1
  • VD2
  • VD3
 • 2. Tính min-max của hàm số y=f(x) trên (a;b)
  • VD1
  • VD2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên khoảng, đoạn

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 4.674

Chưa có thông báo nào