Học tốt Toán 12 - Thầy Phương, thầy Tùng

  Mục lục bài giảng
  • B. Hàm số logarit
    • Lí thuyết
    • Bài tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Hàm số mũ. Hàm số logarit

Hàm số mũ. Hàm số logarit (P2)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 2.388

Chưa có thông báo nào