Học tốt Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Thí nghiệm
  • Kết luận
  • Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế
Nhấn để bật tiếng
X

Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

Lý thuyết sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.

Độ dài: 12 phút - Số lượt học 10.573

Chưa có thông báo nào