Học tốt Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu
  • Lưc từ
  • Từ trường
    • Thí nghiệm + Kết luận
    • Cách nhận biết từ trường
Nhấn để bật tiếng
X

Tác dụng từ của dòng điện - Từ trường

Tác dụng từ của dòng điện - Từ trường

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 2.272

Chưa có thông báo nào