Học tốt Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn
  • Điện trở suất - Công thức tính điện trở
Nhấn để bật tiếng
X

Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn

Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 5.523

Chưa có thông báo nào