Học tốt Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Sự chuyển hóa
  • Định luật bảo toàn năng lượng
Nhấn để bật tiếng
X

Định luật bảo toàn năng lượng

Định luật bảo toàn năng lượng

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 527

Chưa có thông báo nào