Học tốt Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu
  • Cấu tạo
  • Biến đổi hiệu điện thế
Nhấn để bật tiếng
X

Máy biến thế

Máy biến thế

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 1.406

Chưa có thông báo nào