Học tốt Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào một trong những yếu tố khác nhau
  • Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn
Nhấn để bật tiếng
X

Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

Lý thuyết sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

Độ dài: 13 phút - Số lượt học 4.035

Chưa có thông báo nào