Học tốt Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Công suất định mức và định mức của dụng cụ điện
  • Công thức tính công suất điện
Nhấn để bật tiếng
X

Công suất điện

Lý thuyết công suất điện

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 3.082

Chưa có thông báo nào