Học tốt Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Năng lượng
  • Các dạng năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng
Nhấn để bật tiếng
X

Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng

Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 579

Chưa có thông báo nào