Học tốt Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Chiều của dòng điện cảm ứng
  • Cách tạo ra dòng điện xoay chiều
  • Cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều
  • Máy phát điện xoay chiều trong kĩ thuật [NỘI DUNG THAM KHẢO]
Nhấn để bật tiếng
X

Dòng điện xoay chiều. Máy phát điện xoay chiều

Dòng điện xoay chiều. Máy phát điện xoay chiều

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 2.056

Chưa có thông báo nào