Học tốt Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Điện trở của dâu dẫn
  • Định luật Ohm (Ôm)
  • Ghi nhớ
Nhấn để bật tiếng
X

Điện trở của dây dẫn. Định luật Ohm

Lý thuyết điện trở của dây dẫn - Định luật Ohm

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 7.184

Chưa có thông báo nào