Học tốt Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Các vật màu
  • Khả năng tán xạ ánh sáng màu
  • Kết luận về khả năng tán xạ ánh sáng màu + Vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

Màu sắc của các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu

Màu sắc của các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 416

Chưa có thông báo nào