Học tốt Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Một số kiến thức cần nhớ
Nhấn để bật tiếng
X

Thấu kính hội tụ

Bài tâp về đặc điểm của thấu kính hội tụ

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 1.538

Chưa có thông báo nào