Học tốt Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Trường hợp 1, 2
  • Trườn hợp 3, 4
Nhấn để bật tiếng
X

Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 1.663

Chưa có thông báo nào