Học tốt Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

Bài tập vận dụng định luật Ohm và công thức tính điện trở của dây dẫn

Bài tập vận dụng định luật Ohm và công thức tính điện trở của dây dẫn

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 2.567

Chưa có thông báo nào