Học tốt Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Hiện tượng khúc xạ ánh sáng
  • Sự khúc xạ của tia sáng khi truyền từ không khí sang nước
  • Sự khúc xạ của tia sáng khi truyền từ nước sang không khí
  • Vận dụng
  • Sự thay đổi góc khúc xạ theo góc tới
Nhấn để bật tiếng
X

Hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Độ dài: 62 phút - Số lượt học 2.361

Chưa có thông báo nào