Học tốt Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Kiểm tra bài cũ
  • Thí nghiệm
  • Nam châm điện
  • Vận dụng
  • Ứng dụng của nam châm
Nhấn để bật tiếng
X

Sự nhiễm từ của sắt, thép - nam châm. Ứng dụng của nam châm

Sự nhiễm từ của sắt, thép - nam châm. Ứng dụng của nam châm

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 2.155

Chưa có thông báo nào