Học tốt Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Đặc điểm của thấu kính phân kì
    • Hình dạng nhận biết
    • Một số tính chất của TKPK
  • Ảnh của vật tạo bởi thấu kính phân kì
Nhấn để bật tiếng
X

Thấu kính phân kì. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì

Thấu kính phân kì. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 1.825

Chú ý: Trong phần Ảnh của vật tảo bởi thấu kính phân kì, các em sửa lại như sau: do ảnh tạo bởi thấu kính phân kì sẽ là ảnh ảo nên sẽ được vẽ bằng đường nét đứt

Chưa có thông báo nào