Học tốt Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Hình dạng
  • Một số khái niệm tính chất
Nhấn để bật tiếng
X

Thấu kính hội tụ

Lý thuyết thấu kính hội tụ

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 2.167

Chưa có thông báo nào