Học tốt Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

Nhấn để bật tiếng
X

Bài tập nâng cao về ảnh của một vật qua thấu kính

Bài tập nâng cao về ảnh của một vật qua thấu kính (P1)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 1.489

Chưa có thông báo nào