Học tốt Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Các kiến thức cần ghi nhớ
Nhấn để bật tiếng
X

Bài tập vận dụng Định luật Ohm

Đoạn mạch hỗn hợp

Độ dài: 12 phút - Số lượt học 4.302

Chưa có thông báo nào