Học tốt Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Một số câu hỏi vận dụng
  • Một số bài tập vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

Bài tập vận dụng sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 3.245

Chưa có thông báo nào