Học tốt Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Các kiến thức cần ghi nhớ + Bài tập 1
  • Bài tập 2
  • Bài tập 3 + bài tập 4
Nhấn để bật tiếng
X

Điện trở của dây dẫn. Định luật Ohm

Bài tập điện trở của dây dẫn - Định luật Ohm

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 5.226

Chưa có thông báo nào