Học tốt GDCD 9 - Cô Trang Daisy

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài
  • Đặt vấn đề
  • Nội dung bài học
  • Củng cố bài học
Nhấn để bật tiếng
X

CÔNG DÂN VỚI VIỆC HÌNH THÀNH CÁC PHẨM CHẤT

Bài 1: Chí công vô tư

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 1.152

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu thế nào là chí công vô tư, những biểu hiện của chí công vô tư.

Chưa có thông báo nào