Học tốt GDCD 9 - Cô Trang Daisy

  Mục lục bài giảng
  • Đặt vấn đề
  • Nội dung bài học
  • Ý nghĩa
Nhấn để bật tiếng
X

CÔNG DÂN VỚI PHÁP LUẬT

Bài 24: Quyền tham gia QLNN và QLXH của công dân (tiết 1)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 96

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những nội dung về quyền tham gia quản lí nhà nước và quản lí xã hội của công dân.

Chưa có thông báo nào