Học tốt GDCD 9 - Cô Trang Daisy

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát bài cũ
  • Đặt vấn đề
  • Nội dung bài học
  • Củng cố bài học
Nhấn để bật tiếng
X

CÔNG DÂN VỚI VIỆC HÌNH THÀNH CÁC PHẨM CHẤT

Bài 2: Tự chủ

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 962

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu khái niệm tự chủ, giúp các em hiểu những biểu hiện của phẩm chất này, và hiểu kĩ hơn qua các bài tập củng cố

Chưa có thông báo nào