Học tốt GDCD 9 - Cô Trang Daisy

  Mục lục bài giảng
  • Đặt vấn đề
  • Nội dung bài học
Nhấn để bật tiếng
X

CÔNG DÂN VỚI VIỆC HÌNH THÀNH CÁC PHẨM CHẤT

Bài 12:Lí tưởng sống của thanh niên (tiết 1)

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 265

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những nội dung về lí tưởng sống của thanh niên

Chưa có thông báo nào