Học tốt GDCD 9 - Cô Trang Daisy

  Mục lục bài giảng
  • Đặt vấn đề
  • Nội dung bài học
Nhấn để bật tiếng
X

CÔNG DÂN VỚI VIỆC HÌNH THÀNH CÁC PHẨM CHẤT

Bài 3: Dân chủ và kỉ luật

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 453

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu phẩm chất dân chủ kỉ luật

Chưa có thông báo nào