Học tốt GDCD 9 - Cô Trang Daisy

  Mục lục bài giảng
  • Ôn kiến thức bài cũ
  • I. Đặt vấn đề
  • II. Tìm hiểu nội dung
    • Quyền tự do kinh doanh
    • Thuế
Nhấn để bật tiếng
X

CÔNG DÂN VỚI PHÁP LUẬT

Bài 19: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 103

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những kiến thức cơ bản về quyền tự do kinh doanh của công dân cũng như nghĩa vụ đóng thuế của người dân

Chưa có thông báo nào