Học tốt GDCD 9 - Cô Trang Daisy

  Mục lục bài giảng
  • I. Đặt vấn đề
    • Tình huống 1
    • Tình huống 2
  • II. Nội dung bài học
Nhấn để bật tiếng
X

CÔNG DÂN VỚI PHÁP LUẬT

Bài 17: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân (tiết 1)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 276

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những kiến thức cơ bản về tình yêu chân chính và hôn nhân thông qua tìm hiểu các tình huống cụ thể.

Chưa có thông báo nào