Học tốt GDCD 9 - Cô Trang Daisy

  Mục lục bài giảng
  • I. Học thuyết đa trí thông minh
  • II. Áp dụng học thuyết đa trí thông minh vào cuộc sống
Nhấn để bật tiếng
X

CÔNG DÂN VỚI VIỆC HÌNH THÀNH CÁC PHẨM CHẤT

Bài 15: Giáo dục hướng nghiệp (tiết 2)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 88

Bài giảng tiếp tục cung cấp cho học sinh những kiến thức cần thiết trong việc định hướng nghề nghiệp

Chưa có thông báo nào