Học tốt GDCD 9 - Cô Trang Daisy

  Mục lục bài giảng
  • I. Học thuyết đa trí thông minh
  • II. Áp dụng học thuyết đa trí thông minh vào cuộc sống
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CÔNG DÂN VỚI VIỆC HÌNH THÀNH CÁC PHẨM CHẤT

Bài 15: Giáo dục hướng nghiệp (tiết 2)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 69

Bài giảng tiếp tục cung cấp cho học sinh những kiến thức cần thiết trong việc định hướng nghề nghiệp

Chưa có thông báo nào