Học tốt GDCD 9 - Cô Trang Daisy

  Mục lục bài giảng
  • Đặt vấn đề
  • Nội dung bài học
  • Củng cố bài học
Nhấn để bật tiếng
X

CÔNG DÂN VỚI VIỆC HÌNH THÀNH CÁC PHẨM CHẤT

Bài 11: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 178

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung về bài làm việc có năng suất hiệu quả

Chưa có thông báo nào