Học tốt GDCD 9 - Cô Trang Daisy

  Mục lục bài giảng
  • Truyền thống đạo đức
  • Truyền thống lao động
  • Truyền thống VH - NT
  • Trách nhiệm của chúng ta
Nhấn để bật tiếng
X

CÔNG DÂN VỚI VIỆC HÌNH THÀNH CÁC PHẨM CHẤT

Bài 8: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc (tiếp)

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 223

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những nội dung tiếp theo về việc kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Chưa có thông báo nào