Học tốt GDCD 9 - Cô Trang Daisy

  Mục lục bài giảng
  • Đặt vấn đề
  • Nội dung bài học
Nhấn để bật tiếng
X

CÔNG DÂN VỚI VIỆC HÌNH THÀNH CÁC PHẨM CHẤT

Bài 6: Hợp tác cùng phát triển

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 319

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung về quá trình hợp tác cùng phát triển

Chưa có thông báo nào