Học tốt GDCD 9 - Cô Trang Daisy

  Mục lục bài giảng
  • Ôn kiến thức bài cũ
  • Lao động và vai trò của lao động
  • Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
Nhấn để bật tiếng
X

CÔNG DÂN VỚI PHÁP LUẬT

Bài 20: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân (tiết 1)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 95

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ của công dân trong lao động

- Lao động và vai trò của lao động
- Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

Chưa có thông báo nào