Học tốt GDCD 9 - Cô Trang Daisy

  Mục lục bài giảng
  • Quan hệ Việt Nam - Cuba
  • Quan hệ Việt Nam - Lào
Nhấn để bật tiếng
X

CÔNG DÂN VỚI VIỆC HÌNH THÀNH CÁC PHẨM CHẤT

Bài 5: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 315

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới

Chưa có thông báo nào