Học tốt GDCD 9 - Cô Trang Daisy

  Mục lục bài giảng
  • Quyền và nghĩa vụ của công dân
  • Các ví dụ
  • Quyền tự do kinh doanh
  • Quyền và nghĩa vụ lao động
  • Quyền tham gia quản lí nhà nước
  • Dấu hiệu nhận biêt vi phạm phấp luật
  • Bảo vệ tổ quốc
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CÔNG DÂN VỚI PHÁP LUẬT

Bài 28: Tổng kết kiến thức phần công dân với pháp luật

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 35

Bài giảng hướng dẫn học sinh hệ thống lại kiến thức của chuyên đề công dân với pháp luật

Chưa có thông báo nào