Học tốt GDCD 9 - Cô Trang Daisy

  Mục lục bài giảng
  • Quyền và nghĩa vụ của công dân
  • Các ví dụ
  • Quyền tự do kinh doanh
  • Quyền và nghĩa vụ lao động
  • Quyền tham gia quản lí nhà nước
  • Dấu hiệu nhận biêt vi phạm phấp luật
  • Bảo vệ tổ quốc
Nhấn để bật tiếng
X

CÔNG DÂN VỚI PHÁP LUẬT

Bài 28: Tổng kết kiến thức phần công dân với pháp luật

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 72

Bài giảng hướng dẫn học sinh hệ thống lại kiến thức của chuyên đề công dân với pháp luật

Chưa có thông báo nào