Học tốt GDCD 9 - Cô Trang Daisy

  Mục lục bài giảng
  • Ôn lại bài cũ
  • Thế nào là bảo vệ hòa bình
  • Tại sao phải bảo vệ hòa bình
  • Liên hệ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CÔNG DÂN VỚI VIỆC HÌNH THÀNH CÁC PHẨM CHẤT

Bài 4: Bảo vệ hòa bình

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 359

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung bảo vệ hòa bình : thế nào là hòa bình, những việc cần làm để bảo vệ hòa bình

Chưa có thông báo nào