Học tốt GDCD 9 - Cô Trang Daisy

  Mục lục bài giảng
  • Ôn lại bài cũ
  • Thế nào là bảo vệ hòa bình
  • Tại sao phải bảo vệ hòa bình
  • Liên hệ
Nhấn để bật tiếng
X

CÔNG DÂN VỚI VIỆC HÌNH THÀNH CÁC PHẨM CHẤT

Bài 4: Bảo vệ hòa bình

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 450

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung bảo vệ hòa bình : thế nào là hòa bình, những việc cần làm để bảo vệ hòa bình

Chưa có thông báo nào