Học tốt GDCD 9 - Cô Trang Daisy

  Mục lục bài giảng
  • Đặt vấn đề
  • Các hành vi vi phạm
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

CÔNG DÂN VỚI PHÁP LUẬT

Bài 21: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân (tiết 2)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 84

Bài giảng tiếp tục hướng dẫn học sinh những kiến thức liên quan đến nội dung quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

Mục 1 phần Nội dung bài học khuyến khích HS tự đọc, HS xem video để tham khảo thêm

Chưa có thông báo nào