Học tốt GDCD 9 - Cô Trang Daisy

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm và phương thức
  • Phương thức tham gia quản lí nhà nước
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

CÔNG DÂN VỚI PHÁP LUẬT

Bài 25: Quyền tham gia QLNN và QLXH của công dân (tiết 2)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 86

Bài giảng tiếp tục hướng dẫn học sinh tìm hiểu những nội dung của bài Quyền tham gia QLNN và QLXH của công dân

Chưa có thông báo nào