Học tốt GDCD 9 - Cô Trang Daisy

  Mục lục bài giảng
  • Hôn nhân là gì ?
  • Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhâ
  • Củng cố bài học
Nhấn để bật tiếng
X

CÔNG DÂN VỚI PHÁP LUẬT

Bài 18: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân (tiết 2)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 247

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những nội dung cơ bản về

- Hôn nhân
- Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
- Củng cố bài học

Chưa có thông báo nào