Học tốt GDCD 9 - Cô Trang Daisy

  Mục lục bài giảng
  • Hôn nhân là gì ?
  • Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhâ
  • Củng cố bài học
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CÔNG DÂN VỚI PHÁP LUẬT

Bài 18: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân (tiết 2)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 172

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những nội dung cơ bản về

- Hôn nhân
- Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
- Củng cố bài học

Chưa có thông báo nào