Học tốt GDCD 9 - Cô Trang Daisy

  Mục lục bài giảng
  • I. Quan hệ với bản thân
  • II. Quan hệ với công việc
  • III. Quan hệ cộng đồng, đất nước, nhân loại
Nhấn để bật tiếng
X

CÔNG DÂN VỚI VIỆC HÌNH THÀNH CÁC PHẨM CHẤT

Bài 16: Tổng kết kiến thức phần công dân với các phẩm chất và lí tưởng sống

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 82

Bài giảng hướng dẫn học sinh ôn tập tổng kết những kiến thức trong chuyên đề 1

Chưa có thông báo nào