Học tốt GDCD 9 - Cô Trang Daisy

  Mục lục bài giảng
  • Đặt vấn đề
  • Nội dung bài học
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CÔNG DÂN VỚI VIỆC HÌNH THÀNH CÁC PHẨM CHẤT

Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 270

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những nội dung cơ bản về kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Chưa có thông báo nào